CV för Robert Rungstad

1949-05-07

Studentexamen 1968 i Uddevalla, militärtjänstgöring 1971-72 som sjukvårdare på KA4 Göteborg, teol.kand-examen 1973 i Lund med fördjupade studier (= tre betyg) i själavårdslära, etik samt kyrkohistoria, prästvigd i Härnösand 1973.

Pastorsadjunkt i Arnäs 1973/74, komminister Örnsköldsvik 1974-84 med särskild inrikting mot skola och idrott, stiftsadjunkt rekrytering i Härnösand 1984-93, företagspräst Örnsköldsvik 1994-2000 och därefter etikkonsult från år 2000.

Tenterat litteraturdelen teologie licentiat i Kristendomens historia (40 poäng) 1992

Genomgått chefsutbildning i fyra steg Härnösands stift 1997

Genomgått utbildning inom Försvarets Personaltjänstförening (FPF) i Krishantering (1997), Debriefing (1997), Gruppdebriefing (2003) samt Grupp och ledarskapsutbildning (UGL 1999)

Författare till böckerna ”Kyrka och idrott” 1987, ”Prästen, predikan och själens vård” 1994, ”Livsmod-om krishantering” 1999, ”Etik på jobbet - om livsmod i vardagen” 2005 samt boken ”Med känsla för tid – om stress och självkänsla” 2008.

Sedan 1981 medlem i Örnsköldsvik/Nolaskogs Rotaryklubb varav president perioden 1997-1998. Sitter sedan 2004 även med i styrelsen för Västernorrlands IF.

Porträttbilder