Recensioner

Med känsla för tid – om stress och självkänsla

Etik på jobbet - om livsmod i vardagen

”Med känsla för tid” består av fem delar , där tre består av kortare reflexioner kring tid och frid, vår syn på livsresan och olika slags tid. Styckena är personliga samtidigt som de knyter an till annat som skrivits om tid. De är njutbara att läsa. Del fyra handlar om tidens historia och pekar på vår syn på tiden under olika tidsepoker. Sista kapitlet om stress mynnar ut i ett påpekande om att det är en existentiell stresshantering många behöver, där känsla, tillit och intuition får större utrymme. En bok som vänder sig till människor som vill reflektera över sin tid och sina liv. En lugn och skön bok att läsa istället för alla ibland hurtiga stresshanteringsböcker
Eva Martinsson, Lektör Bibliotekstjänst

I sin nya bok går Öviksprästen och etikkonsulten Robert Rungstad i närkamp med några av tidens svåra frågor. När det gäller att vaska fram meningsfulla guldkorn ur vardagens ström av trivialiteter har Rungstad få övermän. I sin sjätte bok ”Med känsla för tid – om stress och självkänsla” undersöker han vårt förhållande till samtidens dyrbaraste vara – tiden.
...”Stress är den levande tidens sätt att slå tillbaka emot oss. Tiden är nämligen inte bara ett objekt utan lika mycket ett subjekt. Den vill inte bli utnyttjad utan tagen till vara”. Budskapet fömedlas på ett språk som på samma gång är tätt och luftigt. Liknelserna och uttrycken får emellanåt läsaren att lyfta ur fåtöljen. Det blir många skratt och ahaupplevelser under läsningen. Det ger en känsla av att för en stund sväva ut ur samtidens ekorrhjul...
Fredrik Bjärnesand, Nordsverige